فرمت نوشته: ویدئو

در
دسته بندی ها: فرمت های نوشته

مردم فکر می کنند تمرکز یعنی گفتن بله به چیزی که باید روی آن تمرکز کنید. اما اصلاً این معنی آن نیست. یعنی گفتن نه به صد ایده خوب دیگر که وجود دارد. شما باید با دقت انتخاب کنید من واقعاً به همان کارهایی که انجام داده ام افتخار می کنم. نوآوری می گوید نه به 1000 چیز.

اطلاعات بیشتر درباره تعاریف وردپرس.