فرمت نوشته: گالری

در
دسته بندی ها: فرمت های نوشته, قالب

شما می توانید از این صفحه برای تست نحوه استفاده از کد کوتاه ، از جمله این ، استفاده کنیدcolumns پارامتر ، از 1 تا 9 ستون. تم ها فقط برای پشتیبانی از تنظیم پیش فرض (3 ستون) لازم است ، بنابراین این صفحه کاملاً اختیاری است.